Grejanje na ugalj ili drva

Najefikasniji način zagrevanja kuće je da se kombinuju i ugalj i drva kako bi se od oba sredstva za ogrev iskoristile najbolje osobine, a kompenzovale slabije. Najbolja praksa je da se vatra založi uz pomoć drva, a kada se razbukta, ubaciti ugalj. Pogledajte tabelu sa uporednim prikazom karakteristika za ugalj i drvo:

Ugalj ili drvo?
Ugalj Drva
Ima veliku toplotnu moć
Dugo drži žar
Brzo razvija visoku temperaturu
Ne dimi puno
Ostavlja malo pepela
Jeftinije je
Zahteva manje prostora za skladištenje
Bolje za jako hladne zime