Grejanje na drva

Drvo za ogrev

Mnoge kuće u Srbiji se danas greju na drva jer je takav vid grejanja najjeftiniji. Pored toga, grejanje na drva je čisto jer ne ostavlja puno pepela i ne stvara crni dim karakterističan za ugalj. Sa drvetom se brzo razvija visoka temperatura u kotlu. S druge strane, drvo ne stvara žar koji dugo traje kao ugalj, te je potrebno često ložiti (skoro na svaki sat za kotao prosečne veličine). Drvo ima manju toplotnu moć nego ugalj. Sposobno je da brzo razvije visoku temperaturu, ali i da je relativno brzo izgubi.

Nema svako drvo istu toplotnu (kaloričnu) moć:

  • Hrast i cer (najveća toplotna moć),
  • Bukva i
  • Bagrem (najmanja toplotna moć).

Hrast i cer se odlikuju najvećom kaloričnom moći. Sposobni su da razviju visoku temperaturu, a i da duže zadrže žar. Za razliku od njih bagrem brzo plane, ali se i brzo ugasi. Bukva je negde na sredini između pomenutih vrsta: ona ne hvata brzo, ali se i ne gasi brzo.

Kakvo drvo da kupite i kako da ga čuvate?

Gledajte da drvo ne bude sirovo (tek posečeno, još uvek neosušeno) jer sirova drva slabo gore zbog viška vlage u njima. S druge strane, teško da ćete kod uličnih preprodavaca ili na stovarištima naći suvo drvo. Sva su ona sirova, tek posečena u šumi. Zato je najbolje da drva kupujete na proleće ili leto jer su tada jeftinija zbog manje potražnje, a i imaćete dovoljno vremena da ih prosušite do zime. Držite ih na otvorenom, vetrovitom mestu tako da imaju dosta ventilacije, ali ih pokrijte kako ne bi kisnula. Mokra drva trule brže i razvijaju buđ. Kad dođe zima, ako ste u mogućnosti, unesite ih u zatvorenu prostoriju kako ne bi bila hladna zbog niske spoljne temperature. Hladna drva se takođe teško pale.