Malterisanje fasade crkve

3. maj, 2013.

U toku su radovi oko malterisanja fasade na hramu sv. Atanasija Velikog.

Malterisanje fasade crkve Malterisanje fasade crkve Malterisanje fasade crkve