Sastanak o uvođenju kanalizacije na Plavim Horizontima

16. maj, 2011.

U ponedeljak, 16. maja 2011. godine održan je sastanak generalnog direktora Beogradskog vodovoda i kanalizacije (BVK) gospodina Cvije Babića sa građanima naselja Plavi Horizonti. Tema sastanka je bila uvođenje kanalizacije na Plavim Horizontima.

Dogovoreno je da za 7 dana ljudi iz vodovoda i kanalizacije počnu da obilaze Plave Horizonte s ciljem da se sklopi što više ugovora za priključivanje na kanalizacionu mrežu. Ako 80% građana Plavih Horizonata prihvati uslove i potpiše ugovor, velika je šansa da radovi počnu početkom jula.

Uslov za priključenje je da građani sami izgrade revizioni šaht u svom dvorištu, a priključak u taj šaht rade ljudi iz BVK.

Cena priključka je 120.000 dinara i plaća se na 4 tromesečne rate bez kamate. Prva rata stiže 45 dana od dana pocetka radova.

Postoje i druge opcije plaćanja na 24 i 60 meseci, ali one podrazumevaju kamatu propisanu u ugovoru i u banci Intesa koja je banka sa kojom je sklopljen ugovor o finansiranju.

Građani koji imaju građevinsku i upotrebnu dozvolu ne plaćaju priključak.

Inicijativu za sastanak sa građanima je organizovao mesni odbor Demokratske stranke Zemun Polje sa predsednikom Nebojšom Radovanovićem, a osmislio opštinski odbor Zemun.