Kanalizacija na Plavim Horizontima

Prema informacijama iz nadležnog javno-komunalnog preduzeća "Beogradski vodovod i kanalizacija", kroz naselje Plavi Horizonti kаnаlizаcija bi trebаlo dа stigne na proleće 2011. godine. Radovi su u toku i polako se približavaju naselju. Stanovnici Plavih Horizonata mogu da krenu sa podnešenjem zahteva za priključenje na kanalizacionu mrežu.

Prema rečima Aleksandra Stamenkovića predsednika radne grupe za sprovođenje fazne izgradnje kanalizacije, cena priključka će biti oko 2.500 evra u dinarskoj protivvrednosti. Visina cene zavisiće od udaljenosti domaćinstva od kolektora.

S obzirom na tešku materijalnu situaciju, građanima će biti omogućeno da priključak plate:

  • Na 60 rata u roku od pet godina bez kamate, sa 25 odsto učešća, ili
  • Odjednom u iznosu od 1.250 evra, što im donosi 50% popusta, dok ostatak subvencioniše grad.
Plavi Horizonti iz pravca Zemun Polja - ulica Mihajla Bandura, u produžetku Isidora Stojanovića.

Pored izvođenja uličnih kanala, Grad je na sebe preuzeo i realizaciju i izvođenje priključaka do parcele, odnosno do prvog graničnog revizionog silaza. Cena priključka zavisi od površine, ali i namene objekta, kao i od toga da li je u pitanju domaćinstvo ili privreda. Na cenu će uticati i to da li se otpadna voda prečišćava.

Zoran Radivojević, direktor Sektora za razvoj i projektovanje u JKP "BVK", rekao je da je ovo samo prva faza uvođenja kanalizacije u ovim naseljima, dok druga faza, koja podrazumeva uvođenje kišne kanalizacije, ovog puta nije planirana.

Radovima je obuhvaćeno i naselje Školsko Dobro. Kanalizaciona crpna stanica nalaziće se u Kurirskoj ulici i prepumpavaće svu fekalnu vodu ka centralnoj stanici u Zemun polju. Radnici su na terenu naišli na visok nivo podzemnih voda. Zato su prvo morali da snize nivo podzemnih voda, da bi na dubini od osam metara počela izgradnja crpne stanice. Za izgradnju je projektovano 8.000 metara uličnih cevi na Plavim Horizontima, gde je vrednost radova 374 miliona dinara.

Mašina za drenažu u Kurirskoj ulici.

Cevi koje se postavljaju su od polipropilena, a kanali su prečnika 250 milimetara i manjim delom 400 milimetara.

Posle višedecenijskog odlaganja da se reši ovaj komunalni problem, Gradska uprava donela je odluku da se ljudima koji žive na području Beograda značajno poboljšaju osnovni uslovi života. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas formirao je radnu grupu za izgradnju kanalizacije sa namerom da posle 2012. više ne bude potrebe za korišćenjem septičkih jama. Radna grupa popisala je sve delove prestonice bez kanalizacionog sistema. U njoj se nalaze stručnjaci iz različitih komunalnih preduzeća, profesori Građevinskog fakulteta, predstavnici Sekretarijata za urbanizam i Direkcije za puteve. Da bi mreža odvodnih cevi stigla u 20.000 domova, grad će iz budžeta uložiti 17,5 miliona evra.

Izgradnjom kanalizacione mreže rešava se jedan od osnovnih komunalnih problema u naselju Plavi Horizonti, što će podići kvalitet života i stanovanja njegovih stanovnika. Gradonačelnik Đilas i Aleksandar Stamenković saglasni su da cena priključka nije mala, ali da je grad učinio sve da građanima olakša plaćanje.

Više informacija o tome kako da se prijavite za priključak saznajte na sajtu Beogradskog vodovoda i kanalizacije:

Radovi u Kurirskoj ulici.