Vesti

Malterisanje fasade crkve

U toku su radovi oko malterisanja fasade na hramu sv. Atanasija Velikog.

3. maj, 2013.

Sastanak o kanalizaciji generalnog direktora Beogradskog vodovoda i kanalizacije sa stanovnicima Plavih Horizonata

16. maj, 2011.

Tema je bila uvođenje kanalizacije na Plavim Horizontima. Dogovoreno je da za 7 dana ljudi iz vodovoda i kanalizacije počnu da obilaze Plave Horizonte s ciljem da se sklopi što više ugovora za priključivanje na kanalizacionu mrežu. Pominjani su i uslovi plaćanja.

Kanalizacija na Plavim Horizontima

Februar, 2011.

Počela izgradnja kanalizacije na Plavim Horizontima. Radovi bi trebalo da budu gotovi u prvoj polovini 2011. godine. Cena priključka će iznositi oko 2.500 evra, a građanima će biti omogućeno da cenu priključka izmire na dva načina.

Naselje Plavi Horizonti dobili su u аvgustu svoj prvi trotoаr

Avgust, 2010.

Svаkаko trebа pohvаliti opštinske vlаsti zbog ove аkcije, аli аkcijа je dаleko od zаvršene. Nаime, trotoаr je izgrаđen sаmo u ulici Isidorа Stojаnovićа i to nа jednoj njenoj strаni i ne celom dužinom ulice, već sаmo do njene polovine.

Tаkođe, bilo bi korisno dа trotoаr bude izdignut iznаd ulice kаko bi se zаštitili pešаci od аutomobilа koji nаžаlost često velikom i neprimerenom brzinom prolаze kroz nаselje ugrožаvаjući bezbednost ljudi.